Aan de slag

Om de start van en het werken met Lekker Fit! tot een succes te maken, staan hieronder enkele tips van scholen die al eerder met Lekker Fit! aan de slag gingen.

  • markeer het begin van Lekker Fit! met een in het oog springende activiteit voor de hele school, zoals een sport- en speldag of een speurtocht rond het thema gezond leven;
  • koppel activiteiten aan Lekker Fit!, zoals een gezamenlijk ontbijt, sportactiviteit of een spel in de klas;
  • betrek ouders bij het werken met Lekker Fit!;
  • organiseer een ouderbijeenkomst rond het thema gezonde leefstijl;
  • versier de school in de stijl van het thema;
  • wijs één Lekker Fit!-contactpersoon aan op school;
  • informeer bij GGD, gemeente of sportservice naar ondersteuningsmogelijkheden;
  • organiseer een informatiemoment voor het team tijdens een studiemiddag of vergadering;
  • bespreek Lekker Fit! regelmatig in teamvergaderingen om de aandacht vast te houden;
  • maak een globale planning wanneer welke lessen worden gegeven en wanneer welke activiteiten worden georganiseerd.
Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.