Scholen informeren

Besluit een GGD, gemeente of sportservice te gaan werken met Lekker Fit!, dan zal deze de scholen willen informeren. Speciaal daarvoor is er een aantal hulpmiddelen.

Presentatie Lekker Fit! voor scholen
U kunt deze presentie aanvullen met eigen informatie.

Filmpje over het doel van Lekker Fit!

Projectinformatie

Bekijk hier de projectinformatie.

Kennismakingslessen Lekker Fit!
Dit boekje kunt u ook in print bestellen via Tonny Klinkien.

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.