Meer met Lekker Fit!

Lekker Fit! is meer dan alleen een lespakket. Het kan de basis zijn voor een structurele en integrale aanpak van gezondheid op school. Lekker Fit! is een door het Centrum Gezond Leven erkend lespakket en kan daarom onderdeel zijn van de Gezonde School-aanpak.

De Gezonde School-aanpak is gebaseerd op vier Gezonde School-pijlers: educatie, beleid, signalering en schoolomgeving.

Educatie

De theorie- en praktijklessen van Lekker Fit! vormen de basis voor het thema Voeding. 

Beleid

Bij Lekker Fit! past een beleid op de volgende gebieden:

  • gezond trakteren;
  • voldoende aantal uren kwalitatief bewegingsonderwijs;
  • gezond bewegen in de pauze;
  • beweegaanbod buiten lestijd. 

Zie ook de volgende documenten:

Signalering

Lekker Fit! kan de aanleiding zijn om een ongezonde leefstijl of over- of ondergewicht bespreekbaar te maken met ouders. Dat kan onder andere door de resultaten te bespreken van een fittest.
De fitheid van leerlingen kan gemeten worden met verschillende fitheidstesten. Een docent lichamelijke opvoeding kan deze testen inzetten tijdens de gymles. Informatie over fitheidstesten staat in het boek Fitheidstesten voor de jeugd. Denk ook aan de inzet van de Jeugdgezondheidszorg voor het periodiek gezondheidsonderzoek in groep 2 en 7. 

Schoolomgeving

Bij het werken met Lekker Fit! past het creƫren van een schoolomgeving, waarbij de gezonde keuze de makkelijke keuze is. Bijvoorbeeld dat leerlingen makkelijk zelf water kunnen tappen op school en dat ze worden uitgedaagd te bewegen met een gezond schoolplein. Meer informatie

Vignet Gezonde School

Basisscholen die structureel werken aan de gezondheid van hun leerlingen mogen het vignet Gezonde School voeren. Hiermee laat een school aan ouders zien dat de school de gezondheid van kinderen van groot belang vindt. Werken aan gezondheid op school loont. Het draagt bij aan betere schoolprestaties, minder schooluitval en een gezondere leefstijl. Meer informatie

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.