Wat is Lekker Fit!

Lekker Fit! is een lespakket voor groep 1 t/m 8 van de basisschool over voeding, bewegen en het maken van gezonde keuzes. Op een speelse manier worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met de voordelen van een gezonde leefstijl. In een positieve benadering staat fitheid centraal: fit zijn is fijn!
Door middel van een vierstappenplan voor gedragsverandering en het maken van groeps- en individuele afspraken brengen de leerlingen de theorie direct in praktijk.

Didactische uitgangspunten

Lekker Fit! sluit aan bij de kerndoelen basisonderwijs en houdt rekening met verschillende leerstijlen. Naast theorie bevat Lekker Fit! dan ook verschillende werkvormen, waaronder samenwerken en doe-opdrachten, zoals kook-, beweeg-, knutselopdrachten en proefjes. Ouders hebben een belangrijke rol in de leefstijl van hun kinderen. In de materialen van Lekker Fit! staan daarom veel tips om ouders bij de lessen te betrekken, zodat het geleerde ook thuis in de praktijk wordt gebracht.

Erkenning lespakket en aansluiting

Lekker Fit! is als goed onderbouwd lespakket erkend door het Centrum Gezond Leven en wordt ontwikkeld met steun van de Hartstichting en NOC*NSF. Lekker Fit! sluit uitstekend aan bij andere lespakketten over voeding en bewegen. Daarnaast sluit het aan bij de leefstijlprogramma’s JOGG en Gezonde School. U vindt Lekker Fit! dan ook in de leermiddelendatabase van de Gezonde School. Dat alles maakt Lekker Fit! meer dan zomaar een lespakket.

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.