Lesmateriaal

Het Lekker Fit!-lespakket bestaat uit de volgende materialen:

 • basishandleiding met achtergrondinformatie;
 • afsprakenposter;
 • werkboekjes (2 per groep per jaar) voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
 • beweegkaarten (4 per groep per jaar) voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6, 7-8;
 • minihandleidingen per werkboekje.

Extra materiaal

Extra online materiaal bij de beweegkaarten:

 • scorekaart bij serie 4, beweegkaart 2, groep 5-6, ballenproef;
 • safarikaart bij serie 5, beweegkaart 1, groep 1-2, op safari.
 • fruitkaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 1-2, 3-4 en 5-6
 • groentekaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 1-2, 3-4 en 5-6
 • productkaart bij serie 9, beweegkaart 1, groep 7-8, zoete estafette
 • kleurplaat Schijf van Vijf bij serie 9, beweegkaart 2, groep 5-6, stoeien voor de schijf
 • circuitformulier bij serie 10, beweegkaart 2, groep 5-6, conditiecircuit

Extra online materiaal bij de werkboekjes

- Groep 7/8, opdracht 5: Een kijkje in je hart: Kijk, zo klopt het!

Dagelijks recept of leuk idee

Projectinformatie voor de basisschool

Lekker Fit! is een erkend lespakket dat via een positieve benadering en gedragsverandering aanzet tot gezond gedrag. Lekker Fit! betrekt ook de ouders bij de les.